หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-05-18 18:54:05

ประกาศจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

ขั้นตอนการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2564 ด้วยระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฝ่ายทุนการศึกษา (ทุนการศึกษา/กองทุนสวัสดิภาพ) 02-160-1354 หรือ 1528

Facebook: https://www.facebook.com/ssru.stu/