หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้โอวาทคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และแนวทางด้านการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้โอวาทคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และแนวทางด้านการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-11-07 11:11:53

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้โอวาทคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และแนวทางด้านการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษา

วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา นำประธานสโมสรนักศึกษาเเละกรรมการเข้าพบอาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเเนะนำคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา เเละเเนวทางการปฏิบัติการบริหารงานด้านกิจกรรมของคณะ ในปีการศึกษา 2565 โอกาสนี้ คณบดีได้ให้โอวาทและเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านกิจกรรมของนักศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนาเเละเกิดประโยชน์สูงสุดกับนักศึกษา