หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดประดิษฐ์กระทงประจำปีการศึกษา 2565
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดประดิษฐ์กระทงประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-11-09 15:49:42

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดประดิษฐ์กระทงประจำปีการศึกษา 2565

 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  อาจารย์ ดร.ศิริมาลย์ วัฒนา อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดประดิษฐ์กระทง ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม คณะศิลปกรรมศาสตร์ และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ชนะการประกวด และขอชื่นชมทุกๆทีมที่ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทยผ่านกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง ซึ่งเป็นกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องมาทุกปี