หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประชุมการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รอบที่ 2/2564
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประชุมการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รอบที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-03-23 15:11:56คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประชุมการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รอบที่ 2/2564

11 มีนาคม 2564 นางอมรวดี กลิ่นจันทร์ หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าฝ่ายงาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุมพรโสภิณ  เพื่อมอบนโยบายและติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparence Assessment : OIT) รอบที่ 2/2564 ตามตัวชี้วัดที่ฝ่ายงานรับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย