หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา หัวข้อ วันทอง
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา หัวข้อ วันทอง

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-04-28 12:20:09สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยสาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา หัวข้อ วันทอง

ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เข้าร่วมการเสวนา หัวข้อ วันทอง กิจกรรมนี้มี ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย ร่วมเสวนาด้วย

สาขาวิชาภาษาไทยส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์นอกชั้นเรียน เพื่อให้ได้รับความรู้อย่างรอบด้านและฝึกฝนการใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการทำงานในอนาคต