หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 TNI project presentation contest 2020
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 TNI project presentation contest 2020

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-03-22 09:37:46นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศลำดับ 2 TNI project presentation contest 2020

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัณพร ตระกูลพร และ นางสาวชนันดา นามบุญมา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 จากการเข้าร่วมแข่งขัน TNI project presentation contest 2020 ภายใต้หัวข้อการประกวด Most wanted subjects in the 22 nd century with Tik-Tok ซึ่งจัดโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น