หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการสัมมนาในหัวข้อ “ดอกไม้กับวัฒนธรรม สู่คุณค่าวิถีไทย” แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาในหัวข้อ “ดอกไม้กับวัฒนธรรม สู่คุณค่าวิถีไทย” แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-03-29 17:52:45โครงการสัมมนาในหัวข้อ “ดอกไม้กับวัฒนธรรม สู่คุณค่าวิถีไทย” แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

24 มีนาคม 2564 แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการการสัมมนาในหัวข้อ “ดอกไม้กับวัฒนธรรม สู่คุณค่าวิถีไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งรายวิชา CUM3210 การสัมมนาทางวัฒนธรรม ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ห้องประชุมนิภานภดล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคุณเนติพงษ์ กันเจียก มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักศึกษา ในการจัดสัมมนา และเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนำความรู้ ความเข้าใจในการสัมมนา ไปใช้เป็นพื้นฐานในการเรียนในรายวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป