หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงติดตามการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงติดตามการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 มีนาคม 2566 11:30:13

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงติดตามการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

          วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงติดตามการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี อาจารย์พัชราพรรณ สุสมาวัตนะกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร และอาจารย์ ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพรโสภิณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์