หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-04-26 22:30:35

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 7 เมษายน 2565 บุคลากรด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนการจัดอันดับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565 ซึ่งจัดผ่านระบบออนไลน์ Google Meet โดยมี ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 3.1.1 ร้อยละความสำเร็จของแผนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)