หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประชุมติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รอบที่ 2/2564
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประชุมติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รอบที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-03-23 15:14:37ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประชุมติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รอบที่ 2/2564

11 มีนาคม 2564 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยนางสาวหัสทยา นวลสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป เพื่อชีแจงและติดตามกาดำเนินงานการรายงานผลการดำเนินงานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparence Assessment : OIT) รอบที่ 2/2564 ตามตัวชี้วัดที่แต่ละบุคคลรับผิดชอบ เป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบายของมหาวิทยาลัย