หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-04-28 12:13:02สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สาขาวิชาภาษาไทย ชวนน้อง ๆ ร่วมกิจกรรมส่งคำถามเกี่ยวกับสายอาชีพของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย กับพี่ต้น ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น ศิษย์เก่ารหัส 54 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พนักงานวิชาการจัดรายการวิทยุ สถานี วิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำถามได้ถึงวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 แล้วพี่ต้นจะมาตอบคำถามทุกข้อสงสัยที่น้อง ๆ อยากรู้เกี่ยวกับสายอาชีพนี้ อย่าลืมส่งคำถามกันมาเยอะ ๆ นะคะ