หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์บัว ศรีคช ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์บัว ศรีคช ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-07-20 15:50:00

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี อาจารย์บัว ศรีคช ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ปารณีย์ ศรีแก้ว  รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.วีระ วีระโสภณ  รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงกับ อาจารย์บัว ศรีคช ในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์