หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พาเที่ยวเส้นทางวัฒนธรรมชุมชนกุฏีจีน ผลงานนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พาเที่ยวเส้นทางวัฒนธรรมชุมชนกุฏีจีน ผลงานนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-04-27 20:31:16

พาเที่ยวเส้นทางวัฒนธรรมชุมชนกุฏีจีน ผลงานนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พี่พลอย พี่สายป่าน พี่โอปอ

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม

พาเที่ยวเส้นทางวัฒนธรรมชุมชนกุฏีจีน

นอกจากถ่ายทอดเรื่องราวด้วยการบอกเล่าแล้ว ยังใช้การวาดภาพการ์ตูน ประกอบการเล่าเรื่องด้วย

1.วัดกัลยาณมิตร มีหลวงพ่อโตคล้ายวัดพนัญเชิง จ.อยุธยา และมีหอเก็บระฆังที่ใหญ่ที่สุดในไทย

2.ศาลเจ้าเกียนอันเกง มีอายุกว่า 100 ปี สร้างด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจีนดั้งเดิมเห็นได้จากลวดลายแกะสลัก

3.บ้านขนมฝรั่ง ธนูสิงห์ ดัดแปลงสูตรจากขนมของโปรตุเกสผสมผสานวัตถุดิบตามความเชื่อที่เป็นศิริมงคลของชาวจีน

4.โบสถ์ซางตาครู้ส มีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่งดงามอย่างที่เห็นปัจจุบัน หลังจากเกิดไฟไหม้โบสถ์ไม้หลังเก่า

การถ่ายทอดเเรื่องราวของสถานที่บนเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนใน "แขนงวิชาการาจัดการทางวัฒนธรรม"

รับชมวีดีโอ : https://www.facebook.com/watch/?v=767416634228400

สาขาวิชาการจัดการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม (การจัดการทางวัฒนธรรม)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รับสมัครนักศึกษา รอบที่ 3 Admission รับ 30 คน, ใช้ GPAX, รับทุกแผนการเรียน

รับสมัครวันที่ 2-10 พ.ค. 65

https://www.mytcas.com/programs/21660104904204A

https://admission.ssru.ac.th/isqy04