หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยได้เข้าร่วมฟังบรรยาย “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track)
อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยได้เข้าร่วมฟังบรรยาย “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-23 16:26:39

อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยได้เข้าร่วมฟังบรรยาย “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ 2565” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์ ในการนี้ สาขาวิชาภาษาไทยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่มีนโยบายผลักดันให้คณาจารย์ได้พัฒนาศักยภาพทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนานักศึกษาต่อไป