หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาวิชาภาษาไทย จัดประชุมสรุปแผนงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ครั้งที่ 2
สาขาวิชาภาษาไทย จัดประชุมสรุปแผนงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ครั้งที่ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-23 16:27:57

สาขาวิชาภาษาไทย จัดประชุมสรุปแผนงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ครั้งที่ 2

วันที่ 20 มิถุนายน 2565  ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 2 ประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมการบริการวิชาการสู่ชุมชน เป็นครั้งที่ 2 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้