หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (โครงการทุนเพชรสุนันทา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (โครงการทุนเพชรสุนันทา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-05-18 18:42:41บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (โครงการทุนเพชรสุนันทา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (โครงการทุนเพชรสุนันทา) ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งมีการสัมภาษณ์ 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และสาขาวิชาภาษาจีน