หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้บริหาร และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.เสถียร ตอโมกข์ บิดานางสาวเอมอร ตอโมกข์ นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้บริหาร และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.เสถียร ตอโมกข์ บิดานางสาวเอมอร ตอโมกข์ นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-23 16:29:57

ผู้บริหาร และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.เสถียร ตอโมกข์ บิดานางสาวเอมอร ตอโมกข์ นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.เสถียร ตอโมกข์ บิดา นส.เอมอร ตอโมกข์ นักวิชาการศึกษา ซึ่งคณะฯเป็นเจ้าภาพเมื่อคืนวันที่ 22 มิถุนายน ณ วัดสะพาน ต.อาษา อ.บ้านนา จ.นครนายก