หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศปิดให้ทำการ Counter One Stop Service
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศปิดให้ทำการ Counter One Stop Service

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-05-18 18:44:44มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศปิดให้ทำการ Counter One Stop Service 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องปิดการให้บริการ Counter One Stop Service เป็นการชั่วคราว โดยนักศึกษาสามารถโทรติดต่อสอบถามเพื่อคำนวณใบแจ้งหนี้ของภาคเรียนที่ 3/2563 ได้ที่ฝ่ายการเงิน กองคลัง ที่หมายเลข โทร 02-160 1029, 02-160 1031 เวลา 8.30 น. -15.30 น. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ยกเว้นวันหยุดราชการ