หน้าหลัก > ข่าว > > “ตำราคำอธิบายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Law of Criminal Procedure”
“ตำราคำอธิบายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Law of Criminal Procedure”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-01-04 13:22:25


“ตำราคำอธิบายวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา Law of Criminal Procedure”

คำนิยม  โดย อาจารย์อรรถพล ใหญ่สว่าง ประธานคณะกรรมการอัยการ ผู้บรรยายวิชาสัมมนากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สำนักอบรมศึกษาแห่งเนติบัณฑิตยสภากรรมการเนติบัณฑิตยสภา อดีตอัยการสูงสุด

เรียบเรียง โดย อาจารย์ธนวัฒ พิสิฐจินดา สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจัดอยู่ในกลุ่มกฎหมายวิธีสบัญญัติซึ่งเป็นกลไกในการบังคับใช้กฎหมายและเพื่อระงับข้อพิพาท หากปราศจากกฎหมายดังกล่าวย่อมทำให้บรรดาสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของบุคคลตามกฎหมายขาดความแน่นอนชัดเจนในการใช้บังคับ สำหรับเนื้อหากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจะประกอบด้วยหลักการดำเนินคดีอาญา เช่น การร้องทุกข์ การกล่าวโทษ การสืบสวน การจับ การค้น การปล่อยชั่วคราว การสอบสวน งานชั้นพนักงานอัยการ การชันสูตรพลิกศพ การฟ้องคดีอาญา หลักการดำเนินคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา อันมีลักษณะของการดำเนินคดีทางแพ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น การเรียกทรัพย์สินหรือราคา การเรียกค่าสินไหมทดแทนรวมถึงระบบการทำงานของศาล เช่น การพิจารณาในศาลชั้นต้น การทำคำพิพากษาและคำสั่ง การอุทธรณ์และฎีกา เป็นต้น

ตำราวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความเล่มนี้เป็นคำอธิบายที่ครอบคลุมหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภาค ๑ ข้อความเบื้องต้น ภาค ๒ สอบสวน ภาค ๓ วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น ภาค ๔ อุทธรณ์และฎีกา และได้รับความช่วยเหลืออย่างดียิ่งในการพิสูจน์อักษรโดยทนายความจตุรงค์ เพิ่มรุ่งเรือง สำนักงานกฎหมายนิติรุ่งเรือง พันตำรวจโทหญิงพรนิภา อินทรเชียรศิริ สารวัตรฝ่ายตรวจสอบสำนวนคดีฎีกา คุณชุติมา ธรรมฤาชุ พนักงานอัยการ คุณสุรภา ดิษย์เมธกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายสอบสวนทุจริตและติดตามทรัพย์สินสายงานควบคุมและป้องกันการทุจริต ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) คุณณัฏฐธิดา วุ้นศิริ นักวิจัยกฎหมาย คุณอรกช มีเมฆคุณจิรัชยา ภูชงค์ และคุณอินทิวรรณ จันทร์เพ็ง นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เหมาะสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความดังกล่าว

**** มีวางจำหน่ายที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

อ่านเพิ่มเติม....pdf