หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะนำรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบัน เสาวภาคย์ สนริ้ว (หมวย)
แนะนำรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบัน เสาวภาคย์ สนริ้ว (หมวย)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-10-25 16:27:16แนะนำรุ่นพี่ศิษย์ปัจจุบัน เสาวภาคย์ สนริ้ว (หมวย)

แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เลือกเรียนสาขานี้ "เพราะวัฒนธรรมมีความหลากหลาย ล้วนมีเสน่ห์น่าค้นหา ทั้งนี้ก็น่ารักษาไว้ให้รับรู้ความเป็นมา"

ศิษย์เก่าจากโรงเรียนชลประทานวิทยา

สร้างสรรค์โดย เสาวภาคย์ สนริ้ว