หน้าหลัก > กิจกรรม

ขอเชิญคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการอบรม “โครงการสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร พิทักษ์ทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัย”
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอเชิญคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศ ...
26 ธ.ค. 62 - 31 ธ.ค. 65
กิจกรรมย้อนหลัง