หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับ ...
2021-10-04 15:14:32
เเขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมหารือ Job Top Gun เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาในสายงาน HR ในยุคดิจิทัล
เเขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมหารือ Job Top Gun เพื่อเตรีย ...
2021-10-20 23:20:28
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการทวนสอบข้อมูลก่อนการปรับปรุง โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ปีที่ 6
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการทวนสอบข้อมูลก่อนการปรับปรุง โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพ ...
2021-10-20 23:19:06
แนะนำรุ่นพี่ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนะนำรุ่นพี่ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาพี่ ...
2021-10-15 15:18:25
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2564
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2564        & ...
2021-10-18 18:56:07
เปิดระบบจองวันถ่ายรูปชุดครุยเพื่อขอสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2/2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาฝ่ายมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภ ...
2021-10-14 12:57:02
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมแสดงยินดี นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาอธิการบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมแสดงยินดี นางจุณีรัตน์ จันทร์นิตย์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรง ...
2021-10-14 12:45:03
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 7/2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 7/2564วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ...
2021-10-12 16:24:43
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนค ...
2021-10-12 16:23:45
ข่าวย้อนหลัง