หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567วันที่ 1 กรกฎาคม 2567ณ หอประชุ ...
29 พฤษภาคม 2567 09:38:32
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี สมาคมครูไทย-จีนแห่งประเทศไทย
สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 45 ปี สมาคมครูไทย- ...
27 พฤษภาคม 2567 15:30:33
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดโครงการอบรมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อม การจัดโครงการอบรมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจ ...
24 พฤษภาคม 2567 09:50:56
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2567
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่  ...
24 พฤษภาคม 2567 09:49:56
ผู้บริหารคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา Soft Skills ภายใต้กระบวนการ"วิศวกรสังคม" ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567
ผู้บริหารคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนา ...
23 พฤษภาคม 2567 15:28:52
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 4 Direct Admission) เปิดรับสมัครวันที่ 27 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ...
23 พฤษภาคม 2567 10:57:53
ผู้บริหารคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 3/2567
ผู้บริหารคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 3 ...
27 พฤษภาคม 2567 10:14:13
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เตรียมความพร้อมการอบรมผู้ต ...
27 พฤษภาคม 2567 10:16:26
ข่าวย้อนหลัง