หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์”
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอ ...
2020-07-02 13:57:56
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอมพิวเตอร์”
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักวิชาการคอ ...
2020-07-02 10:17:04
บรรยากาศการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรยากาศการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศ ...
2020-07-02 09:39:12
บรรยากาศการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรยากาศการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศ ...
2020-07-02 09:25:32
ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ศิษย์เก่าสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ เข้าเยี่ยมคารวะคณบดีและคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ...
2020-07-01 15:25:04
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบนโยบายด้านสุขอนามัยและสถานที่ รองรับการเปิดภาคเรียน ที่ 1/2563
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบนโยบายด้านสุขอนามัยและสถานที่ รองรับการเปิดภาคเรี ...
2020-07-01 15:21:52
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่     1 กรกฎาคม 2563 คณะมนุษยศาสตร์และ ...
2020-07-01 15:18:16
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ ฝึกประสบการณ์ในการลงพื้นหาข้อมูลประกอบการทำวิทยานิพนธ์
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการ ฝึกประสบการณ์ในการลงพื้นห ...
2020-07-01 15:16:06
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารสำนักงานเขตดุสิต เข้าตรวจมาตราการป้องกัน COVID19 ก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับผู้บริหารสำนักงานเขตดุสิต เข้าตรวจมาตราการป้องกัน COVID19 ก ...
2020-06-26 16:34:29
ข่าวย้อนหลัง