หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งรอบการสอบ HSK ประจำเดือน เมษายน 2564
ประกาศแจ้งรอบการสอบ HSK ประจำเดือน เมษายน 2564ที่นั่งสอบระดับ 1, 3, เเละ 5 ของรอบวันที่ 24 เมษา ...
2021-04-10 06:32:40
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมสรงน้ำพ ...
2021-04-08 11:43:34
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำกัด
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 สหกรณ์เครดิ ...
2021-04-03 12:32:20
นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานต่อยอดพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมือง
นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสืบสานต่อยอดพัฒนาคุณภ ...
2021-04-03 12:30:22
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมความพร้อมจัดสถานที่รองรับการสอบ กพ.
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมความพร้อมจัดสถานที่รองรับการสอบ กพ.วันที่ 1 เมษายน 2564 บุคลากรคณ ...
2021-04-03 12:28:58
2 เมษายน 2564 วันคล้ายวันพระราชสมภพ
ทรงพระเจริญ2 เมษายน 2564 วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสำเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สย ...
2021-04-02 13:24:17
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วั ...
2021-04-02 13:22:12
ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (จบการศึกษา ไม่เกิน 5 ปี) ร่วมกิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup
ธนาคารออมสิน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญ นิสิต นักศึกษา หรือศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2021-04-02 10:36:03
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแนะแนวการศึกษาฯในกิจกรรม SSRU Open House Online 2021
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแนะแนวการศึกษาฯในกิจกรรม SSRU Open House Online 2021 วันท ...
2021-04-06 09:15:04
ข่าวย้อนหลัง