หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการงลงทะเบียน รับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) นักศึกษารหัส 62, 63 (รอบเก็บตก)
ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการงลงทะเบียน รับเครื่องคอมพิวเตอร์ ...
2021-01-22 14:18:31
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ"การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนในงานประชาสัมพันธ์"
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญรับฟังการบรรยายในหัวข้อ"การพัฒนาทักษะการพูดแ ...
2021-01-22 14:07:35
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบที่ 1 (portfolio)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษา รอบที่ 1 (portfolio)      &nbs ...
2021-01-21 13:12:40
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัย ประเด็นการลักลอกงานทางวิชาการ”
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษาหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัย ประเด็นกา ...
2021-01-20 14:26:22
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยยายหัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน"
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดบรรยยายหัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความ ...
2021-01-20 14:24:44
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ "ศิลปะการพูดและการสื่อสารเพื่อการทำงาน" สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ในหัวข้อ "ศิลปะการพูดและการสื่อสารเพื่อการทำงาน" ...
2021-01-18 15:32:56
ข่าวย้อนหลัง