หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 4/2567
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่  ...
24 เมษายน 2567 09:34:25
อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเชิญเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน สถาบันเอเชียและแอฟริกา มหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่ง
อาจารย์สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเชิญเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอ ...
24 เมษายน 2567 09:33:36
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “คลินิกวิชาการ”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “คลินิกวิชาการ” วันท ...
24 เมษายน 2567 09:32:44
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการรอบรม “PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการรอบรม “PDPA มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา สู่มหาวิทยาลั ...
24 เมษายน 2567 09:31:48
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมกำหนดแนวทางการจัดทำร่างหลักสูตรในส่วน "ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Program Learning Outcomes : PLO)"
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมกำหนดแนวทางการจัดทำร่างหลักสูตรในส่วน "ผลลัพธ์การเรีย ...
24 เมษายน 2567 09:31:01
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2567วันที่ 18 มีนาคม 2567 อา ...
18 เมษายน 2567 15:58:42
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 Quota
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2567 รอบที่ ...
18 เมษายน 2567 15:57:00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2567วันที่ 17 เมษายน 256 ...
17 เมษายน 2567 14:49:22
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการการสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2567-2570”
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการการสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินกา ...
17 เมษายน 2567 10:31:48
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมหัวข้อ "พัฒนาการนำเสนอบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ"
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมหัวข้อ "พัฒนาการนำเสนอบ ...
17 เมษายน 2567 10:30:49
ข่าวย้อนหลัง