หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

อาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับเกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
อาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับเกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย&nbs ...
2019-06-26 16:29:08
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างชื่อคว้า 3 รางวัล การประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE2019)
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างชื่อคว้า 3 รางวัล การประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกร ...
2019-06-25 10:42:09
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมหารือ สถาบัน Zhongcai Research Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน วางแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมหารือ สถาบัน Zhongcai Research Institute สาธารณรัฐป ...
2019-06-27 11:57:24
บรรยากาศการซ้อมใหญ่บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562
บรรยากาศการซ้อมใหญ่บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562     วันที่ 13 มิ ...
2019-06-19 10:11:11
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพ ...
2019-05-31 15:16:37
บรรยกาศการสอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรยกาศการสอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 (รับตรงร่วมกัน) ประจ ...
2019-05-21 15:27:33
ร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ที่ปฏิบัติงานมามากกว่า 1 ปี) ร่วมตอบประเมินคุ ...
2019-05-10 14:08:22
ร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต ชุมชน ผู้จัดซื้อจัดจ้าง) ...
2019-05-10 14:06:42
กำหนดการสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษา ปริญญาตรี รหัส 57-59 ประจำภาคการศึกษาที่ 3/2561
สถาบันสร้างสรรค์และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สสสร.) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เเจ้งกำหนดการลงท ...
2019-05-08 10:01:13
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562    & ...
2019-05-13 10:05:38
ข่าวย้อนหลัง