หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการแนะแนวการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที ...
2020-10-27 10:52:25
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ด้านเทคเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ (Fast track) ประจำปีงบประมาณ 2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ด้านเทคเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบร ...
2020-10-27 10:48:45
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563        ...
2020-10-27 09:12:47
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่มีผลสอบ SSRU-TEP สายวิชาการสูงสุด 10 อันดับ ประจำปีงบประมาณ 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่มีผลสอบ SSRU-TEP สายวิชาการสูงสุด 10 ...
2020-10-27 09:22:36
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9        & ...
2020-10-27 09:21:05
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงยินดีอาจารย์ ดร.นรินทร์ ยืนทน สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงยินดีอาจารย์ ดร.นรินทร์ ยืนทน สำเร็จการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต  ...
2020-10-20 21:53:53
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงยินดีนางอมรวดี กลิ่นจันทร์ เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงยินดีนางอมรวดี กลิ่นจันทร์ เข้ารับตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานคณบดี  ...
2020-10-20 21:52:10
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเสด็จเป็นประธานเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริฯ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ทรงเสด็จเป็นประธานเปิดโครงการกำลังใจในพระดำริฯ    ...
2020-10-17 09:54:12
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเเสดงมุทิตาจิตเเด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเเสดงมุทิตาจิตเเด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563    ...
2020-10-17 09:35:44
ข่าวย้อนหลัง