หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาภาษาไทย จัดการอบรมนักศึกษา เสริมทักษะการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กร
สาขาวิชาภาษาไทย จัดการอบรมนักศึกษา เสริมทักษะการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์องค์กร      ...
2020-02-21 16:08:06
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แนะแนวหลักสูตรการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แนะแนวหลักสูตรการศึกษา ประจำปีการศึกษ ...
2020-02-21 16:07:32
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยนอร์มอ ...
2020-02-20 15:15:07
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้าเหรียญทอง โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ "ลายลักษณ์วรรณศิลป์ รุ่น ๖"
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้าเหรียญทอง โครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห ...
2020-02-17 15:55:09
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินสายแนะแนวหลักสูตรการศึกษา
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เดินสายแนะแนวหลักสูตรการศึกษา     ...
2020-02-14 11:02:14
ข่าวย้อนหลัง