หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีอาจารย์ ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีอาจารย์ ที่ได้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น  &nbs ...
2020-04-07 12:34:52
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 3 ท่าน
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติอนุมัติ อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งทางวิชากา ...
2020-04-07 12:36:38
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) ศึกษาดูงานการจัดทำ digital content
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (สารสนเทศศึกษา) ศึกษาดูงานการจัดทำ digital content    ...
2020-03-23 16:05:30
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วย G suit for Education
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ด้วย G suit for Educati ...
2020-03-20 15:51:20
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ่นยาฆ่าเชื้ออาคารเพิ่มมาตรการระวังภัย COVID-19
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ่นยาฆ่าเชื้ออาคารเพิ่มมาตรการระวังภัย COVID-19  คณะมนุษยศาสต ...
2020-03-23 15:45:49
การฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพฉุกเฉิน” สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การฝึกอบรม “การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพฉุกเฉิน” สาขาวิชาภูมิศาสตร์และ ...
2020-03-23 15:49:22
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมอบรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมอบรมทำเจลแอลกอฮอล์ล้างมือป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19  &nbs ...
2020-03-18 09:43:54
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุมเข้มมาตรการป้องกันไวรัส (COVID-19)
สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คุมเข้มมาตรการป้องกันไวรัส (COVI ...
2020-03-13 13:10:43
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วางมาตรการคุมเข้ม ป้องกันและเฝ้าระวังภัย COVID-19
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วางมาตรการคุมเข้ม ป้องกันและเฝ้าระวังภัย COVID-19คณะมนุษยศาสตร์และ ...
2020-03-11 15:07:43
ข่าวย้อนหลัง