หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก Speech Contest Change The World 2019
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดสุนทรพจน ...
2019-08-21 11:41:08
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเครือข่ายนันทนาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน จังหวัดระนอง
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเครือข่ายนันท ...
2019-08-15 11:12:49
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช ...
2019-08-15 11:15:45
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศพระนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศพระนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน   ...
2019-08-15 11:11:11
โครงการอบรมเว็บไซต์สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเว็บไซต์สำหรับบุคลากรสายวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  & ...
2019-08-09 10:36:20
สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อนุมัติ 2 อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตรจารย์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา อนุมัติ 2 อาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่ ...
2019-08-09 10:33:15
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562     ...
2019-08-02 13:15:06
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมใจถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รวมใจถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินท ...
2019-08-02 13:16:29
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ติดตามความก้าวหน้า “โครงการเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถิ่นโดยใช้หลักปรัชญาตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ติดตามความก้าวหน้า “โครงการเสริมสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องถ ...
2019-08-02 13:10:39
ข่าวย้อนหลัง