หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 2566
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ประจำปี 2566วันที่ ...
03 ตุลาคม 2566 09:37:34
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรต้อนรับนางอรอุมา ชมภูนุช หัวหน้าสำนักงานคณบดี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรต้อนรับนางอรอุมา ชมภูนุช หัวหน้าสำนักงานคณบดีวันที่ ...
03 ตุลาคม 2566 09:36:32
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนายชำนิ นิลอรุณ ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับนายชำนิ นิลอรุณในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแ ...
03 ตุลาคม 2566 08:48:39
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมการประชุมทบทวน (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมการประชุมทบทวน (ร่าง) แผนขับเคลื่อนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยว ...
29 กันยายน 2566 15:56:10
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมตอบแบบประเมิน "ความพึงพอใจต่ ...
27 กันยายน 2566 16:12:10
ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร“
ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร“ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรง ...
27 กันยายน 2566 14:18:24
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์“
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ “อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒน์“ในโอกาส ...
27 กันยายน 2566 14:17:04
ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง“
ขอแสดงความยินดีกับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง“ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ด ...
27 กันยายน 2566 14:15:43
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2567
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน คณะมนุษย ...
26 กันยายน 2566 13:28:07
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2566
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2566วันที่ ...
26 กันยายน 2566 13:27:10
ข่าวย้อนหลัง