หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รับตรง รอบ 5 ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รับตรง รอบ 5 ประจำปีการศึกษา 25651. สาขาวิชาภูมิศาสต ...
2022-06-23 14:22:44
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565วันที่ 1 กรกฎาคม 25 ...
2022-07-01 15:23:43
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2565วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ...
2022-07-01 15:22:25
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2565วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ...
2022-07-01 15:21:18
ร่วมตอบแบบสำรวจ การรับรู้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย "เน้นความเป็นวัง"
ขอเชิญ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมตอบแบบสำรวจ การรับรู้เอกลักษณ์ของมหาวิทยา ...
2022-06-30 16:29:41
ร่วมตอบแบบสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ในการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ขอเชิญ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมตอบแบบสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ในการดำเนินง ...
2022-06-30 16:28:47
นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสนองานวิจัยในเวทีระดับชาติ
นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสนองานวิจัยในเวทีระดับชา ...
2022-06-27 15:07:56
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  ...
2022-06-24 15:43:29
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐม ...
2022-06-24 15:41:54
ข่าวย้อนหลัง