หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบรับตรงอิสระ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปร ...
2018-07-19 15:36:58
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสอบสัมภาษณ์นักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์      &nb ...
2018-07-09 14:52:16
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลป ...
2018-07-09 14:50:32
นักศึกษานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้า 2 รางวัลงานวิจัยประเภท ดีเด่น
นักศึกษานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้า 2 รางวัลงานวิจัยประเภท ดีเด่น    &nbs ...
2018-07-09 14:45:16
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเข้าขอพรคณบดี ก่อนเข้าศึกษาภาษา และวัฒนธรรม ประเทศญี่ปุ่น
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเข้าขอพรคณบดี ก่อนเข้าศึกษาภาษา และวัฒนธรรม ประเทศญี่ปุ่น    &n ...
2018-07-09 14:41:27
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองรับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองรับเกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิ ...
2018-07-04 16:47:12
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้รับโล่เกียรติคุณ ผลงานระดับดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีนักศึกษาศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ได้รับโล่เกียรติคุณ ผล ...
2018-07-04 16:43:52
ข่าวย้อนหลัง