หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมแผนขับเคลื่อนการจัดการความรู้(KM) สายวิชาการ "การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
ฝ่ายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมแผนขับเคลื่อนการจัดการความรู้(KM) ...
2021-09-21 21:32:21
ประชาสัมพันธ์เเจ้งกำหนดการโอนเงินเข้าบัญชี ประเภทบัญชี พร้อมเพย์
ประชาสัมพันธ์เเจ้งกำหนดการโอนเงินเข้าบัญชี ประเภทบัญชี พร้อมเพย์ส่วนลดค่าเทอม 20 % และค่า Tablet (เฉ ...
2021-09-20 20:34:57
ฝ่ายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมทบทวนแผนการปฏิบัติสู่ตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ฝ่ายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมทบทวนแผนการปฏิบัติสู่ตัวชี้วัดประจำปีงบป ...
2021-09-20 20:33:33
ประกาศผลกิจกรรมประกวด “ร้อง เล่น เต้นได้”
ประกาศผลกิจกรรมประกวด “ร้อง เล่น เต้นได้”ตามที่สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์แล ...
2021-09-20 20:21:53
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2564
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 9/2564        ...
2021-09-16 22:08:31
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรฝ่ายบริการการศึกษาวันที่ 15 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสต ...
2021-09-15 16:26:10
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2564  &n ...
2021-09-14 11:13:14
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 6/2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 6/2564วันที่ 10 กันยายน พ.ศ ...
2021-09-10 14:56:06
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการความรู้ (km) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จัดประชุมชี้แจงแนวทางการจัดการความรู้ (km) ประจำปีงบประมาณ พ ...
2021-09-08 18:05:02
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับ ...
2021-09-08 18:03:58
ข่าวย้อนหลัง