หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม โครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ HyFlex Learning Space & Tools
อบรม โครงการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ HyFlex Learning Space & Toolsขอเชิญคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์แ ...
2022-10-06 10:16:02
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีกับนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ที่คว้า4 รางวัลการประกวดคลิปวิดีโอสั้น “เที่ยว ล่อง ส่องอดีต”
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีกับนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม ที่คว้า4 รางว ...
2022-10-06 09:14:51
รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ
วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิจิตรา ศรีสอน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการเมืองและการป ...
2022-10-06 09:13:42
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนลงสู่สาขาวิชา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมมอบนโยบายการจัดการเรียนการสอนลงสู่สาขาวิชาวันที่ 4 ตุลาคม 2 ...
2022-10-04 14:26:55
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศ ...
2022-10-04 14:25:30
ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรสำนักทรัพย์สินและรายได้ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 อาจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ พร้อมด้วยผู ...
2022-10-04 14:23:40
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2022-10-04 14:20:07
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าแสดงความยินกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบกระเช้าแสดงความยิ ...
2022-10-04 14:18:12
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยนวัตก ...
2022-10-04 14:15:11
ข่าวย้อนหลัง