หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานกรมการขนส่งทหารเรือ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานกรมการขนส่งทหารเรือวันที่ 28 กันยายน ...
2022-09-29 12:35:40
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานโรงเรียนวัดใหม่ช่องลม
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานโรงเรียนวัดใหม่ช่องลมวันที่ 28 กันยา ...
2022-09-29 12:34:46
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจพื้นที่ตัวอย่าง ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสงขลา
วันที่ 16-20 กันยายน 2565 คณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสัง ...
2022-09-28 15:40:47
“มนุษย์ยุคดิจิทัลกับทักษะ Soft Skill”
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการบรรยายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ...
2022-09-27 16:10:01
“เตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการทำงาน”
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการบรรยายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ ...
2022-09-27 16:08:32
ผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย...สู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล
ผู้บริหารและบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย... ...
2022-09-27 15:00:18
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานพิพิธภัณฑ์ตำรวจ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานพิพิธภัณฑ์ตำรวจวันที่ 26 กันยายน 256 ...
2022-09-27 14:04:15
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษากองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษากองส่งเสริมและถ่ายทอดศิลปวัฒน ...
2022-09-26 15:47:41
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษากรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษากรมการศาสนา กระทรวงวัฒน ...
2022-09-26 15:46:33
ข่าวย้อนหลัง