หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับ ...
2021-11-11 11:50:52
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2565วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. ...
2021-11-30 14:39:06
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม 5 ส. ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม 5 ส. ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น  & ...
2021-11-30 14:38:14
การเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ "ปลาร้าผง"
พี่เจน สุจิตรา กองศรีนักศึกษาการจัดการทางวัฒนธรรม ปี 3คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎส ...
2021-11-30 14:30:15
ฝึกงานเปรียบเหมือนด่านสุดท้าย เป็นการเตรียมและปรับตัว
พีเบส กับการฝึกงานที่ "เมืองโบราณ" จ.สมุทรปราการบุญรอด วงษ์นรินทร์ ปี 4นักศึกษาแขนงวิชาการ ...
2021-11-30 14:29:23
อีกหนึ่งผลงาน โดย พี่ลูกแก้ว ณัฐวดี โรจน์นวกร นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
อีกหนึ่งผลงานโดย พี่ลูกแก้ว ณัฐวดี โรจน์นวกรนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสัง ...
2021-11-30 14:28:16
ผลงานการประกวดของ นางสาวกชพร ศรีสวัสดิ์ เรื่อง "บ้านขนมปังขิง"
ผลงานการประกวดของนางสาวกชพร ศรีสวัสดิ์ เรื่อง "บ้านขนมปังขิง"ที่ได้รับรางวัลชมเชยจาก โครงก ...
2021-11-30 14:27:23
ตัวอย่างผลงานนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม
หฤทัย อ่อนกะตานักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ ...
2021-11-30 14:26:42
สนใจเรียนวิชาด้านวัฒนธรรม
พี่ แพรวนภา ไพรสวรรค์นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภ ...
2021-11-30 14:25:00
Timeline เรื่องราวของอาหารไทย ถูกเรียบเรียงและสร้างสรรค์โดย
คนไทยสมัยก่อนปรุงอาหารกันแบบไหน?อาหารไทยได้รับอิทธิพลจากอาหารต่างชาติเมื่อไร?ตำรับอาหารไทยเริ่มมีการ ...
2021-11-30 14:24:06
ข่าวย้อนหลัง