หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไตรมาสแห่งการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต "เด็กมนุษย์ฯ สำนึกดีครั้งที่1"
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมไตรมาสแห่งการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการทุจริต&nb ...
2023-02-01 10:07:31
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสตรีอ่างทอง โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" จ.อ่างทอง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษา และแนะแนวการศึกษาต่อ โรงเรียนสตร ...
2023-02-01 09:54:00
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรม “SSRU Introduction to EdPEx”
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการอบรม “SSRU Introduction to EdPEx”วันที่ 31 ...
2023-02-01 09:53:07
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยินดีต้อนรับ Ms. Jennilou Thompson Plankraiphet
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยินดีต้อนรับ Ms. Jennilou Thompson Plankraiphetอาจารย์บรรจุใหม่ ประจำสาข ...
2023-01-31 08:38:49
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานการผลักดันงานวิจัยของคณาจารย์ และงานบริการวิชาการเพื่อจัดหารายได้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานการผลักดันงานวิจัยของคณาจารย์ และงานบริกา ...
2023-01-26 15:49:41
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการพูดเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาตนเอง"
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายหัวข้อ "เทคนิคการพูดเพื่อการสื่อสารและ ...
2023-01-26 09:54:51
ข่าวย้อนหลัง