หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ งานเกษียณอายุราชการ “60 ยังแจ๋ว”
คณาจารย์และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ ง ...
2022-09-26 11:36:14
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ ...
2022-09-26 11:35:20
ขอแสดงความยินกับ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินกับ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ ในโอกาสที่ สภามหาวิทยาลัยราชภั ...
2022-09-26 11:34:06
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปรา ...
2022-09-21 14:50:00
นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระ ...
2022-09-21 13:58:51
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และลงคะแนนหยั่ ...
2022-09-20 10:15:54
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565วันที่ 16 กันยายน 2 ...
2022-09-20 10:14:53
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวั ...
2022-09-16 11:33:42
อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการศึกษาและประเมินความอ่อนไหวเปราะบางของทรัพยากรทางทะเล ในพื้นที่นำร่องอ่าวพังงา จังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่
อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการศึกษาและประเมินความอ่อนไหวเปราะบางของทรัพยา ...
2022-09-16 11:32:43
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันที่ 15 กันยา ...
2022-09-16 11:31:36
ข่าวย้อนหลัง