หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 กันยายน 2565
ประกาศรับสมัครและเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง "คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์" มหาวิทยาล ...
2022-09-12 09:48:49
คณะมนุษยศาสตร์จัดประชุมเสนอชื่อผู้แทนคณะเพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์จัดประชุมเสนอชื่อผู้แทนคณะเพื่อเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ...
2022-09-12 09:47:37
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ ...
2022-09-06 11:03:00
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม FHS Team ร่วมนำเสนอผลงานกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่ม FHS Team ร่วมนำเสนอผลงานกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ประจำปีงบป ...
2022-09-03 15:25:46
ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศในการฝึกบัณฑิต ...
2022-09-03 15:24:03
ถ่ายรูปเเสดงยินดีกับบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการซ้อมใหญ่
ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เเละนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมถ่ายรูปเเสดงยินดีกับบ ...
2022-09-06 11:17:09
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอบรางวัล การประกวดสโลแกน/คำขวัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มอบรางวัล การประกวดสโลแกน/คำขวัญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วันที่ 26 ส ...
2022-08-26 16:37:29
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตีพิมพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ตีพิมพ์บทความในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต ...
2022-09-06 14:06:05
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามผู้ที่ได้รับทุนโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม เพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2565
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ลงพื้นที่ติดตามผู้ที่ได้รับทุนโครงการหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อส ...
2022-09-06 14:05:00
ข่าวย้อนหลัง