หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    & ...
2019-12-09 14:50:34
โครงการพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ : สัมมนาโครงการการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ : สัมมนาโครงการการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ...
2019-12-09 14:49:09
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วางแนวทางจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา วางแนวทางจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา ประจำปี ...
2019-11-25 15:06:59
โครงการผลักดันผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการผลักดันผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คณะมนุษยศา ...
2019-11-25 15:08:31
โครงการสัมมนา “โหงวเฮ้งดี บุคลิกเด่น สำหรับธุรกิจงานบริการ” สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนา “โหงวเฮ้งดี บุคลิกเด่น สำหรับธุรกิจงานบริการ” สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท ...
2019-11-25 15:11:08
โครงการ “สัมมนาระบบราชการในยุค DIGITAL” สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการ “สัมมนาระบบราชการในยุค DIGITAL” สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ  คณะมนุษยศาส ...
2019-11-06 15:08:08
โครงการสัมมนาวิชาการ “การเมือง-เศรษฐกิจ ของไทย-จีน ในยุคปัจจุบัน” สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาวิชาการ “การเมือง-เศรษฐกิจ ของไทย-จีน ในยุคปัจจุบัน” สาขาวิชาการบริหารงานตำ ...
2019-11-15 10:21:10
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ” ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ” ภาควิชาสังคมศาสตร์ ...
2019-11-06 15:12:22
โครงการสัมมนา "สานฝันสู่เส้นทาง Cabin crew" สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนา "สานฝันสู่เส้นทาง Cabin crew" สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบ ...
2019-11-01 15:00:02
ข่าวย้อนหลัง