หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โครงการสัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการบริหารรัฐกิจ “การบริหารรัฐกิจไทยกับนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ” แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาประเด็นปัญหาเฉพาะทางการบริหารรัฐกิจ “การบริหารรัฐกิจไทยกับนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ ...
2019-03-21 16:02:39
โครงการสัมมนาวิชาการทางกฎหมาย “แนวทางการบังคับคดี กับ สินทรัพย์ดิจิทัล” สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาวิชาการทางกฎหมาย “แนวทางการบังคับคดี กับ สินทรัพย์ดิจิทัล” สาขาวิชานิติศาสต ...
2019-03-14 11:30:13
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาดูงาน “สยามกีฬาอวอร์ดส์ ปีที่ ๑๒”
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาดูงาน “สยามกี ...
2019-03-14 11:27:30
โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนในบริบทด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนในบริบทด้านภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสา ...
2019-03-11 10:04:35
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ ...
2019-03-11 10:01:25
โครงการสัมมนาวิชาการทางกฎหมาย “กลไกทางกฎหมายและการคุกคามทางเพศในเยาวชน” สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาวิชาการทางกฎหมาย “กลไกทางกฎหมายและการคุกคามทางเพศในเยาวชน” สาขาวิชานิติศาสต ...
2019-03-07 10:03:54
โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการศึกษาดูงานด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะม ...
2019-03-01 14:27:08
โครงการอบรมการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย ประจำปี 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย ประจำปี 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ...
2019-02-26 16:24:49
ข่าวย้อนหลัง