หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในวิชาชีพด้าน IT แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในวิชาชีพด้าน IT แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสั ...
2019-08-22 13:44:09
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแก่นักศึกษา ในการทำวิจัยและเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่กิจกรรม Digital Startup แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแก่นักศึกษา ในการทำวิจัยและเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่กิจกรรม Digital ...
2019-08-22 13:42:24
โครงการอบรมทักษะทางภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมทักษะทางภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสต ...
2019-08-16 15:57:00
โครงการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย วันรพีฯ ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย วันรพีฯ ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศ ...
2019-08-16 15:55:06
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    15 สิ ...
2019-08-16 15:51:55
โครงการ Brush up English สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการ Brush up English สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     13 ...
2019-08-16 15:50:29
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับน้อง รักษ์น้อง อย่างสร้างสรรค์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับน้อง รักษ์น้อง อย่างสร้างสรรค์     30 – 31 กรกฎ ...
2019-08-09 10:31:39
นักศึกษาสาขาจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562
นักศึกษาสาขาจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ร่วมสืบสานประเพณีวันเข้าพร ...
2019-07-19 15:43:18
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษา เสริมความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเเละการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ จัดอบรมนักศึกษา เสริมความรู้ด้านการปฐมพยาบาลเบ ...
2019-07-18 11:47:04
ข่าวย้อนหลัง