หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โครงการ “สัมมนาระบบราชการในยุค DIGITAL” สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการ “สัมมนาระบบราชการในยุค DIGITAL” สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ  คณะมนุษยศาส ...
2019-11-06 15:08:08
โครงการสัมมนาวิชาการ “การเมือง-เศรษฐกิจ ของไทย-จีน ในยุคปัจจุบัน” สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาวิชาการ “การเมือง-เศรษฐกิจ ของไทย-จีน ในยุคปัจจุบัน” สาขาวิชาการบริหารงานตำ ...
2019-11-01 10:27:14
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ” ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนหนังสือราชการและระเบียบงานสารบรรณ” ภาควิชาสังคมศาสตร์ ...
2019-11-06 15:12:22
โครงการสัมมนา "สานฝันสู่เส้นทาง Cabin crew" สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนา "สานฝันสู่เส้นทาง Cabin crew" สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบ ...
2019-11-01 15:00:02
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “บทบาทตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์”แก่นักศึกษา สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้เกียรติบรรยายพิเศษ “บทบาทตำรวจชุมชนและมวลชนสัมพันธ์”แก่นั ...
2019-09-19 13:13:43
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสริมศักยภาพนักศึกษาด้านการพูดและการนำเสนออย่างมืออาชีพ
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เสริมศักยภาพนักศึกษาด้านการพูดและการนำเ ...
2019-09-13 15:06:23
“บุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
“บุคลิกดีมีชัยไปกว่าครึ่ง” วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค ...
2019-09-13 10:00:04
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ “SMALL TALK” สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ “SMALL TALK” สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์& ...
2019-09-10 13:15:41
โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    & ...
2019-09-06 12:07:02
ข่าวย้อนหลัง