หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

โครงการสัมมนาหัวข้อ “การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สไตล์ Gastronomy Tourism สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ”
โครงการสัมมนาหัวข้อ “การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ สไตล์ Gastronomy Tourism สาขาวิชาการจัดการอุ ...
2020-10-28 09:24:36
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    & ...
2020-10-28 09:20:31
โครงการสัมมนาหัวข้อ “MICE Tourism เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยในยุค New Normal”สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
โครงการสัมมนาหัวข้อ “MICE Tourism เที่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยในยุค New Normal”สาขาวิชาการจัด ...
2020-10-27 09:14:57
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ ศึกษาดูงานด้านงานอำนวยการ ศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร (บก.จร.)
นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ ศึกษาดูงานด้านงานอำนวยการ ศูนย์ควบคุมสั่งการจราจร (บก.จร.)  & ...
2020-10-27 09:31:38
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จัดสัมมนาเสริมทักษะนักศึกษาด้าน Medical tourism
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จัดสัมมนาเสริมทักษะนักศึกษาด้าน Medical tourism ...
2020-10-27 09:32:46
คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศึกษาดูงานสโมสรฯ SCG เมืองทอง ยูไนเต็ด
คณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศึกษาดูงานสโมสรฯ SCG เมืองท ...
2020-10-28 09:42:20
กีฬาท่องเที่ยวน้องพี่สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กีฬาท่องเที่ยวน้องพี่สานสัมพันธ์ ครั้งที่ 7 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะม ...
2020-10-28 09:40:12
นักศึกษาสาขาวิชการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศึกษาดูงานโรงแรม ดุสิตธานี สวีท
นักศึกษาสาขาวิชการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ ศึกษาดูงานโรงแรม ดุสิตธานี สวีท   &n ...
2020-10-05 13:43:12
โครงการสัมมนาหัวข้อ “สมัครงานที่ชอบด้วยโหวงเฮ้งที่ใช่” สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการสัมมนาหัวข้อ “สมัครงานที่ชอบด้วยโหวงเฮ้งที่ใช่” สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเท ...
2020-09-28 15:38:52
ข่าวย้อนหลัง