หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ
ข่าวสารวิชาการ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมการดำเนินงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมการดำเนินงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี    ...
2019-06-26 16:26:53
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประชุมเตรียมความพร้อม รับการตรวจประ ...
2019-06-24 14:23:44
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ  ...
2019-06-24 13:38:14
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2562     วันที่ 19 ม ...
2019-06-20 11:53:19
สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำ ...
2019-06-19 15:21:38
บรรยกาศการสอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรยกาศการสอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 256 ...
2019-06-17 11:01:27
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรครั้งที่ 1/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรครั้งที่ 1/2562     23 มิถุนายน 2562 คณะมนุ ...
2019-06-17 10:59:55
คณะสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภาย ในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
คณะสังคมศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำป ...
2019-06-04 12:01:12
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2562     วันที่ 21 ...
2019-05-31 13:55:16
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 6/2562     วันที่ 21 พ ...
2019-05-31 11:18:48
ข่าวย้อนหลัง