หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ
ข่าวสารวิชาการ

สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสู ...
2019-12-09 14:51:56
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อม จัดงาน Open House 2019
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อม จัดงาน Open House 2019     25 ...
2019-12-02 13:47:38
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 8/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 8/2562     22 พฤศจิกาย ...
2019-12-02 11:57:44
โครงการ “เชื่อมสัมพันธ์บริหารรัฐกิจ” แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการ“เชื่อมสัมพันธ์บริหารรัฐกิจ” แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคม ...
2019-11-25 15:12:17
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่  7/2562      30 ต ...
2019-11-06 15:23:05
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ พิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ พิจารณาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตหลักสูตรป ...
2019-11-06 15:20:46
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 9/2562      วันที่ 22 ...
2019-11-01 10:39:51
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร ครั้งที่ 2&n ...
2019-11-01 14:58:59
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 6/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 6/2562      วันท ...
2019-11-01 15:06:27
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพัฒนาหน่วยงาน     วันที ...
2019-11-01 14:57:11
ข่าวย้อนหลัง