หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ
ข่าวสารวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (Fast Track) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทิศทางพัฒนามหาวิทยาลัยฯ (Fast Track) ประจำ ...
2019-03-21 16:00:13
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2562        &nb ...
2019-03-11 10:18:17
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมชี้แจงการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมชี้แจงการรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 25 ...
2019-03-14 11:25:08
โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   & ...
2019-03-07 10:02:12
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 2/2562      วันที่ 5 ...
2019-03-11 10:00:02
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 2/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 2/2562      วันท ...
2019-03-11 09:52:51
โครงการวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1/2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการวิชาการสัญจร ครั้งที่ 1/2562 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       วันที่ 27 ...
2019-03-01 14:25:59
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 1/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 1/2562     วันที ...
2019-03-01 14:23:08
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาลัยราชภัฏแห่งประเท ...
2019-03-01 14:24:27
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมมอบนโยบายแก้ปัญหาการส่งค่าคะแนนล่าช้า
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมมอบนโยบายแก้ปัญหาการส่งค่าคะแนนล่าช้า      6 ...
2019-02-08 13:52:13
ข่าวย้อนหลัง