หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ
ข่าวสารวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน ครั้งที่ 1/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนา ...
2018-12-12 10:05:26
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 8/2561     วันที่ 29 พ ...
2018-12-06 10:05:44
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานระดับคณะฯ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานระดับคณะ     26 ...
2018-11-30 15:14:35
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7/2561      วันที่ 27 ...
2018-11-30 15:25:08
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 4/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 4/2561     วันที ...
2018-11-23 16:21:18
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมการบริหารงานภาควิชามนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมการบริหารงานภาควิชามนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2561      ...
2018-11-23 16:31:50
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการ ม.นอร์มอลยูนนาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการ ม.นอร์มอลยูนนาน      &n ...
2018-11-01 11:47:09
รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบนโยบายบุคลากรสนันสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของคณะ
รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบนโยบายบุคลากรสนันสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของคณะ&n ...
2018-11-01 13:45:04
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบนโยบายร่วมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบนโยบายร่วมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ...
2018-11-01 13:56:13
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลั ...
2018-10-30 11:01:34
ข่าวย้อนหลัง