หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ
ข่าวสารวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการ ม.นอร์มอลยูนนาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สานสัมพันธ์ความร่วมมือทางวิชาการ ม.นอร์มอลยูนนาน      &n ...
2018-11-01 11:47:09
รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบนโยบายบุคลากรสนันสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของคณะ
รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบนโยบายบุคลากรสนันสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของคณะ&n ...
2018-11-01 13:45:04
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบนโยบายร่วมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบนโยบายร่วมขับเคลื่อนทิศทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ...
2018-11-01 13:56:13
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานครบรอบ 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลั ...
2018-10-30 11:01:34
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงานบุคลากรสายสนับสนุนวิชากา ...
2018-10-24 13:15:30
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 3/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 3/2561      &nbs ...
2018-10-16 14:43:32
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2561        &n ...
2018-10-16 14:40:34
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2561        &nb ...
2018-10-16 14:42:11
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมเตรียมพร้อมแผนรับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา 2562
กลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมเตรียมพร้อมแผนรับนักศึกษาระบบ TCAS ปีการศึกษา ...
2018-10-11 11:03:51
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมโครงการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2562    ...
2018-10-04 15:53:35
ข่าวย้อนหลัง