หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวสารวิชาการ
ข่าวสารวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สานต่อความร่วมมือทางวิชาการ ม.นอร์มอลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
          วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ผศ.ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสต ...
2018-05-24 08:58:15
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกผลงานวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกผลงานวิจัย        ...
2018-05-15 13:26:35
คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมติดการการดำเนินงานสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
คณะมนุษยศาสตร์ ประชุมติดการการดำเนินงานสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ    & ...
2018-05-05 10:49:29
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำ ...
2018-04-02 11:48:23
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2560
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีกา ...
2018-03-28 18:43:36
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีย ...
2018-03-28 16:36:50
คณะมนุษยศาสตร์ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 2/2561
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสั ...
2018-03-26 13:35:01
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเสนอผลงานวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับกฎหมาย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเสนอผลงานวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับกฎหมาย การประชุมวิชาการ ...
2018-03-26 12:11:34
คณะมนุษยศาสตร์ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวแก่ชุมชน
คณะมนุษยศาสตร์ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นที่สีเขียวแก่ชุมชน    &nbs ...
2018-03-17 13:35:43
ข่าวย้อนหลัง