หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนฯ
อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการผลิตสื่อก ...
2022-12-07 10:29:27
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทำพิธีบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมทำพิธีบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พร ...
2022-12-02 12:25:44
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 1/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ประจำปีการศึกษา 2 ...
2022-12-02 12:24:24
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจอาคารโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจอาคารโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ. ...
2022-12-02 12:23:03
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2565วันที ...
2022-12-01 08:56:39
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมหัวหน้าสาขาวิชา หารือเเนวทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง Tik Tok
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมหัวหน้าสาขาวิชา หารือเเนวทางการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง&nb ...
2022-12-01 08:55:36
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการการอบรมหัวข้อ "แนวทางการนำผลงานวิจัยด้านมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์สู่การจดอนุสิทธิบัตรและสิทธิบัตร ครั้งที่ 1"
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการการอบรมหัวข้อ "แนวทางการนำผลงานวิจัยด้านมนุษยศาตร์และสังคมศา ...
2022-12-02 09:44:37
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 พระนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาเพื่อถวายความรู้แด่พระภิกษุสามเณร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่ 2/2565 พระนักศึ ...
2022-12-01 08:53:10
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1/25 ...
2022-11-25 16:01:31
ข่าวย้อนหลัง