หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

การแข่งขันตอบปัญหาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารราชการไทย แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การแข่งขันตอบปัญหาด้านการเมือง การปกครองและการบริหารราชการไทย แขนงวิชาการบริหารรัฐกิจ คณะมนุษยศาสตร์ ...
2019-12-11 10:33:48
สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร
สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและวิพากษ์หลักสู ...
2019-12-09 14:51:56
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    & ...
2019-12-09 14:50:34
โครงการพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ : สัมมนาโครงการการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการพัฒนาทักษะด้านสารสนเทศ : สัมมนาโครงการการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ...
2019-12-09 14:49:09
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ...
2019-12-04 16:09:11
Open House 2019 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
Open House 2019 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     2 – 3 ธันวาคม 2562 คณะมนุษยศาส ...
2019-12-03 13:36:32
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีคณาจารย์ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แสดงความยินดีคณาจารย์ได้รับตำแหน่งทางวิชาการและสำเร็จการศึกษาในระดับที่ ...
2019-12-03 13:34:42
โครงการสัมมนา หัวข้อเรื่อง " Love yourself Love your world ใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับส่งแวดล้อม”
โครงการสัมมนา หัวข้อเรื่อง " Love yourself Love your world ใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับส่งแวดล้อ ...
2019-12-02 13:51:28
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อม จัดงาน Open House 2019
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อม จัดงาน Open House 2019     25 ...
2019-12-02 13:47:38
ข่าวย้อนหลัง