หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

อาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับเกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
อาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับเกียรติบัตรผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย&nbs ...
2019-06-26 16:29:08
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมการดำเนินงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมการดำเนินงานศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี    ...
2019-06-26 16:26:53
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างชื่อคว้า 3 รางวัล การประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE2019)
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สร้างชื่อคว้า 3 รางวัล การประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกร ...
2019-06-25 10:42:09
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมเตรียมความพร้อม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประชุมเตรียมความพร้อม รับการตรวจประ ...
2019-06-24 14:23:44
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ  ...
2019-06-24 13:38:14
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมหารือ สถาบัน Zhongcai Research Institute สาธารณรัฐประชาชนจีน วางแนวทางความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ร่วมหารือ สถาบัน Zhongcai Research Institute สาธารณรัฐป ...
2019-06-24 12:12:15
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2562     วันที่ 19 ม ...
2019-06-20 11:53:19
สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
สาขานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำ ...
2019-06-19 15:21:38
บรรยากาศการซ้อมใหญ่บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562
บรรยากาศการซ้อมใหญ่บัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2562     วันที่ 13 มิ ...
2019-06-19 10:11:11
บรรยกาศการสอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บรรยกาศการสอบสัมภาษณ์ บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ การรับตรงอิสระ ประจำปีการศึกษา 256 ...
2019-06-17 11:01:27
ข่าวย้อนหลัง