หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติฯ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ...
07 ธันวาคม 2566 16:02:32
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย-จีน "หัวกวง สีสัน แสงสี แห่งเส้นทางสายไหม"
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย-จีน "หัวกวง สีสัน แสงสี แห่งเส้นทางส ...
07 ธันวาคม 2566 15:56:48
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 26วันที่ 2 ...
07 ธันวาคม 2566 15:52:50
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาคาร "โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งประปฏิกูล" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาคาร "โครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งประปฏิ ...
06 ธันวาคม 2566 14:54:25
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมแผนการดำเนินงานของกลุ่มจดการความรู้ (KM) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมแผนการดำเนินงานของกลุ่มจดการความรู้ (KM) บุคลากรสายสนับสนุนวิช ...
07 ธันวาคม 2566 15:42:43
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศ่าสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน สาขาสังคมวิทยา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศ่าสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.วาสนา สุรีย์เดชะกุล ที่ได้รับการดำรงตำแ ...
07 ธันวาคม 2566 15:38:33
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2566วันที่ 29 พฤศจิกายน 2 ...
07 ธันวาคม 2566 15:37:00
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการธนาคารเอชเอสบีซี
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการธนาคารเอชเอสบีซีวันที่ 28 พฤศจิกา ...
07 ธันวาคม 2566 15:35:28
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้บริหารระดับหน่วยงาน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มผู้บริหารระดับหน่วยงานวันที่ 27 พฤ ...
07 ธันวาคม 2566 15:33:34
ข่าวย้อนหลัง