หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รับตรง รอบ 5 ประจำปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รับตรง รอบ 5 ประจำปีการศึกษา 25651. สาขาวิชาภูมิศาสต ...
2022-06-23 14:22:44
ร่วมตอบแบบสำรวจ การรับรู้เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย "เน้นความเป็นวัง"
ขอเชิญ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมตอบแบบสำรวจ การรับรู้เอกลักษณ์ของมหาวิทยา ...
2022-06-30 16:29:41
ร่วมตอบแบบสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ในการดำเนินงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ขอเชิญ บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมตอบแบบสำรวจการรับรู้ภาพลักษณ์ในการดำเนินง ...
2022-06-30 16:28:47
นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสนองานวิจัยในเวทีระดับชาติ
นักศึกษาสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสนองานวิจัยในเวทีระดับชา ...
2022-06-27 15:07:56
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565  ...
2022-06-24 15:43:29
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมปฐม ...
2022-06-24 15:41:54
ผู้บริหาร และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.เสถียร ตอโมกข์ บิดานางสาวเอมอร ตอโมกข์ นักวิชาการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้บริหาร และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ ร.ต.เสถียร ตอโมกข์ บิดานางสา ...
2022-06-23 16:29:57
สาขาวิชาภาษาไทย จัดประชุมสรุปแผนงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ครั้งที่ 2
สาขาวิชาภาษาไทย จัดประชุมสรุปแผนงานโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน ครั้งที่ 2วันที่ 20 มิถุนายน 25 ...
2022-06-23 16:27:57
อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยได้เข้าร่วมฟังบรรยาย “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (Fast Track)
อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยได้เข้าร่วมฟังบรรยาย “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานเข้าสู่ตำแหน่งท ...
2022-06-23 16:26:39
ข่าวย้อนหลัง