หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการ ในหัวข้อ EdPEx Criteria Training
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการ ในหัวข้อ EdPEx Cri ...
2023-03-23 15:42:35
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการเพื่อเชื่อมโยงกับคุณวุฒิวิชาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบก ...
2023-03-21 11:13:35
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์
ฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ขอแนะนำงานวิจัยของคณาจารย์คณะมนุษยศาตร์ ...
2023-03-21 10:14:40
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลงพื้นที่แนะแนวหลักสูตรการศึกษา โรงเรียนห ...
2023-03-21 10:13:37
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 (บุคลากรสายวิชาการ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...
2023-03-21 08:27:50
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ...
2023-03-20 15:27:05
สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการบูรณาการศาสตร์ ทัศนา – ศึกษาสืบสาน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการบูรณาการศาสตร์ ทัศนา – ศึกษาสืบสาน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยสาขาวิชาภา ...
2023-03-20 14:33:27
สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการบูรณาการศาสตร์ : ทัศนา – ศึกษา – สืบสาน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการบูรณาการศาสตร์ : ทัศนา – ศึกษา – สืบสาน วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไท ...
2023-03-20 14:08:42
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม THE 1st CREATIVE OF CULTURE : FHS SSRU FASHION SHOW
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรม THE 1st CREATIVE OF CULTURE : FHS SSRU FASHION SHOW&nb ...
2023-03-17 15:33:07
ข่าวย้อนหลัง