หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทอง เขตขัตติยนารี เพื่อเยี่ยมชมพระราชประวัติ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการรำลึกในพระกรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี ...
2022-01-25 09:50:21
ประกาศรับสมัคร รอบที่ 2 ระบบโควตา (Quota) และ โครงการทุนเพชรสุนันทา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ...
2022-01-11 10:57:10
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและโปรงใส (ITA)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและโปรงใส (ITA)วันที่ 28 มกราค ...
2022-01-28 16:38:10
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ป ...
2022-01-28 16:37:18
ผลงานการเขียนนิทานสำหรับเด็ก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานการเขียนนิทานสำหรับเด็ก นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นิทานเรื่อง “ ...
2022-01-28 16:36:33
“เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ผ่านตัวอักษร : การแนะนำหนังสือ” เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชา THG1202 การอ่าน
“เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ผ่านตัวอักษร : การแนะนำหนังสือ” เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการเรียนกา ...
2022-01-28 16:35:43
สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสม ...
2022-01-28 16:34:57
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมหัวข้อ “กระบวนการสื่อข่าวและการเผยแพร่ข่าวในสื่อวิทยุโทรทัศน์”
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดอบรมหัวข้อ “กระบวนการสื่อข่าวและการเผยแพร่ข่าว ...
2022-01-27 22:59:08
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญฟังบรรยายในโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญฟังบรรยายในโครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไ ...
2022-01-27 22:58:16
ปชส.ร่วมชมรมภูมิศาสตร์
ปชส.ร่วมชมรมภูมิศาสตร์ ...
2022-01-27 22:57:13
ข่าวย้อนหลัง