หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในวิชาชีพด้าน IT แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การทำงานในวิชาชีพด้าน IT แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสั ...
2019-08-22 13:44:09
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแก่นักศึกษา ในการทำวิจัยและเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่กิจกรรม Digital Startup แขนงวิชาสารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะแก่นักศึกษา ในการทำวิจัยและเตรียมความพร้อมก้าวเข้าสู่กิจกรรม Digital ...
2019-08-22 13:42:24
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสริมทักษะนักศึกษา ด้านการเขียนบทความวิจัย
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เสริมทักษะนักศึกษา ด้านการเขียนบทความวิจัย&nb ...
2019-08-22 13:40:42
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก Speech Contest Change The World 2019
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการประกวดสุนทรพจน ...
2019-08-21 11:41:08
โครงการอบรมทักษะทางภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการอบรมทักษะทางภาษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสต ...
2019-08-16 15:57:00
โครงการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย วันรพีฯ ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการแข่งขันตอบปัญหากฏหมาย วันรพีฯ ประจำปีการศึกษา 2562 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศ ...
2019-08-16 15:55:06
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    15 สิ ...
2019-08-16 15:51:55
โครงการ Brush up English สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการ Brush up English สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     13 ...
2019-08-16 15:50:29
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561 ...
2019-08-19 15:31:53
ข่าวย้อนหลัง