หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตรวจเยี่ยมนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์มอลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตรวจเยี่ยมนักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ มหาวิทยาลัยนอร์มอลย ...
2019-04-25 11:28:15
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สานต่อความร่วมมือทางวิชาการ ม.นอร์มอลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สานต่อความร่วมมือทางวิชาการ ม.นอร์มอลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน &n ...
2019-04-25 09:49:03
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสนอบทความวิจัย การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ ๓
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเสนอบทความวิจัย การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษย ...
2019-04-25 09:46:49
คณะมนุษยศาสตร์ประชุมบุคลากร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562
คณะมนุษยศาสตร์ประชุมบุคลากร เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2562      22 เมษา ...
2019-04-23 10:27:54
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 3/2562      วันที่ 19 ...
2019-04-20 11:54:23
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบเกียรติบัตรรางวัลบทความดีเด่น ดีเยี่ยม การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติของนักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบเกียรติบัตรรางวัลบทความดีเด่น ดีเยี่ยมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ...
2019-04-20 11:46:54
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ดานมนุษยศาสตรแ ...
2019-04-20 11:44:04
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 3/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะครั้งที่ 3/2562     วันที ...
2019-04-19 13:53:52
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการดำเนินงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมติดตามการดำเนินงานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ)&nbs ...
2019-04-18 15:57:56
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2562
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2562     วันที่ 18 เ ...
2019-04-18 15:04:55
ข่าวย้อนหลัง