หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุฒิ ไวยสุศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คธาวุฒิ ...
17 มิถุนายน 2567 14:58:51
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (กบม.) ครั้งที่ 6/2567
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ( ...
13 มิถุนายน 2567 17:01:14
โครงการอบรมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน การทำ Video Clip นำเสนอด้วย Canva
โครงการอบรมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมดิจิทัลในการทำงานร่วมกัน การทำ Video Clip นำเสนอด้วย&nbs ...
13 มิถุนายน 2567 17:00:23
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2567
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2567วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ...
13 มิถุนายน 2567 16:59:13
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2567
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2567วันที่ 12 มิถุนายน ...
12 มิถุนายน 2567 15:39:48
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไปวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ฝ่ายบริหา ...
12 มิถุนายน 2567 09:36:17
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศา ...
12 มิถุนายน 2567 09:35:03
ข่าวย้อนหลัง