หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

เปิดรับสมัคร ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนสิงหาคม 2563
รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำ ภาคเรียนที่ 1/2563สมัครออนไลน์วิธีการสมัครเรียน ...
2020-05-25 15:19:47
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 5/256322 พฤษภาคม 2563 คณะมนุ ...
2020-05-25 11:42:45
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 5/2563       &nbs ...
2020-05-25 11:41:10
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดเรื่องสั้น จากสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คว้ารางวัลการประกวดเรื่องสั้น จากสมาคมภาษาและหน ...
2020-05-21 12:57:19
สถานทูตจีนประจำประเทศไทย สนับสนุน "เวชภัณฑ์ป้องกันเชื้อโรค" นักศึกษาโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ม.นอร์มอลยูนนาน
สถานทูตจีนประจำประเทศไทย สนับสนุน "เวชภัณฑ์ป้องกันเชื้อโรค" นักศึกษาโครงการความร่วมมือทางว ...
2020-05-21 11:34:43
ชมรม Develop Leadership คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมปันสุข มอบของบริจาคชุมชนวัดราชาธิวาสวรวิหาร
ชมรม Develop Leadership คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมปันสุข มอบของบริจาคชุมชนวัดราชาธิวาสวร ...
2020-05-21 11:22:05
ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2
ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายบุคลากร มหาวิทยาลัยราช ...
2020-05-21 11:06:32
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Google Meet Google Classroom โดยอาจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ด้วย Google Meet Google Classroom โดยอาจารย์ณั ...
2020-05-21 11:08:43
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดี ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอแสดงความยินดี ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหา ...
2020-05-21 11:02:59
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษ ...
2020-05-21 10:59:56
ข่าวย้อนหลัง