หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ กชกร กันศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่สอบผ่าน SSRU-TEP ผ่านตามเกณท์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ กชกร กันศิริ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ...
22 กุมภาพันธ์ 2567 15:14:21
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์กานต์ชนิต โกศลวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่สอบผ่าน SSRU-TEPผ่านตามเกณท์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์กานต์ชนิต โกศลวัฒนา อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอ ...
22 กุมภาพันธ์ 2567 15:13:28
คณะผู้อำนวยการศูนย์นานาชาติ เเละนักศึกษามหาวิทยาลัย Kobe Shoin Women's University เข้าพบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะผู้อำนวยการศูนย์นานาชาติ เเละนักศึกษามหาวิทยาลัย Kobe Shoin Women's University เข้า ...
22 กุมภาพันธ์ 2567 15:11:43
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย Kobe Shoin Women's University
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย Kobe Sho ...
22 กุมภาพันธ์ 2567 14:19:28
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญฟังบรรยาย เรื่อง “การสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภาพในสื่อดิจิทัล“
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง “การสร้างสรรค์คอนเทนต์คุณภา ...
22 กุมภาพันธ์ 2567 14:17:56
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายหัวข้อ "เส้นทางสารคดีในยุคดิจิทัล"
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการบรรยายหัวข้อ "เส้นทางสารคดีในยุคดิจิทัล" ...
22 กุมภาพันธ์ 2567 14:15:54
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ในฐาน Scopus”
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัว ...
22 กุมภาพันธ์ 2567 14:14:48
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา “อพม.ของคนรุ่นใหม่ สู่หัวใจนักพัฒนา”
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการสัมมนา “อพม.ของคนรุ่นใ ...
21 กุมภาพันธ์ 2567 14:55:14
ข่าวย้อนหลัง