หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุมคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ ประจำปีการ ...
2021-09-08 18:02:57
โครงการเปิดโลกวรรณกรรม หัวข้อ "มิใช่เพียง 'ตัวอักษร' ในเรื่องสั้นไทย" สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการเปิดโลกวรรณกรรม หัวข้อ "มิใช่เพียง 'ตัวอักษร' ในเรื่องสั้นไทย" สา ...
2021-09-08 18:01:46
เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับ ...
2021-09-07 18:26:08
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ผศ.ดร.เจตน์สฤษฏิ์ อังศุกาญจนกุล ในโอกาสได้ดำรงตำแหน่ง ...
2021-09-07 18:25:08
ตารางการอบรมไอที นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 ขอเชิญนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการอบรมไอที หัวข้อ1.เจาะลึกการใช้ Excel ...
2021-09-13 18:04:29
อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสอนภูมิศาสตร์ ให้นักศึกษา ม.ราชภัฏนครปฐม
อาจารย์สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรการอบรมเชิ ...
2021-09-13 17:56:29
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2564วันที่ 27 สิงหาคม 2564 ร ...
2021-08-31 18:12:54
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมบุคลากรฝ่ายบริหารงานทั่วไป          วันท ...
2021-09-13 17:54:36
ข่าวย้อนหลัง