หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง “จุดเทียน เล่นไฟ ในรั้ววัง”
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง “จุดเทียน เล่นไฟ ในรั้ววัง” ...
07 ธันวาคม 2566 15:34:28
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1
บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ประจ ...
07 ธันวาคม 2566 15:21:53
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังค ...
07 ธันวาคม 2566 15:27:52
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมติดตามการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติฯ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมติดตามการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติฯวันที ...
07 ธันวาคม 2566 15:32:28
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานฝ่ายบริหาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานฝ่ายบริหารวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ฝ่ายบร ...
07 ธันวาคม 2566 15:18:40
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปีการศึ ...
07 ธันวาคม 2566 15:17:49
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
22 พฤศจิกายน 2566 12:17:28
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการและเลขานุการการประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นคณะกรรมการและเลขานุการการประกวดสวดม ...
07 ธันวาคม 2566 15:16:51
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
17 พฤศจิกายน 2566 15:21:25
ประชุม คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายแผนยุทธศาสตร์ และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 2/2566
ประชุม คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใ ...
07 ธันวาคม 2566 09:03:35
ข่าวย้อนหลัง