หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ขอเชิญนักศึกษาระดับมัธยมปลาย และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ The first step SCDM SSRU
ขอเชิญนักศึกษาระดับมัธยมปลาย และบุคคลทั่วไปเข้าร่วมโครงการ The first step SCDM SSRUสาขาวิชาการจ ...
2021-09-13 17:52:33
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563วันที ...
2021-09-13 17:51:32
กำหนดการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ (Moodle Website)
กำหนดการปรับปรุงเว็บไซต์ประจำตัวอาจารย์ (Moodle Website)คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วันที่ติดตั ...
2021-09-13 17:53:33
ประชาสัมพันธ์ ถึงบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่าน
ประชาสัมพันธ์ ถึงบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ทุกท่านยกเลิกกำหนดการ การเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม ...
2021-09-13 17:50:10
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2564
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2564วันที่ 4 สิงหาคม 2564 รศ ...
2021-08-18 15:11:04
กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา “ไลฟ์สดถามปุ๊บตอบปั๊บรับโชค”
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญนักศึกษาสาขาว ...
2021-08-31 18:11:13
กิจกรรมประกวด “The Touching Speech”
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญนักศึกษาสาขาว ...
2021-08-31 18:10:22
กิจกรรมประกวด “ร้อง เล่น เต้นได้”
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญนักศึกษาสาขาว ...
2021-08-31 18:09:24
กิจกรรมประกวด “การแต่งหน้าสุดปัง”
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญนักศึกษาสาขาว ...
2021-08-31 18:07:27
ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมร่วมกิจกรรมการเเข่งขัน ใน '' B.E. Unity NEWGEN ''
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญนักศึกษาสาขาว ...
2021-08-31 18:06:23
ข่าวย้อนหลัง