หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร
นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระ ...
2022-09-21 13:58:51
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และลงคะแนนหยั่งเสียงผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์ และลงคะแนนหยั่ ...
2022-09-20 10:15:54
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565วันที่ 16 กันยายน 2 ...
2022-09-20 10:14:53
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
แขนงวิชาการจัดการทางวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวั ...
2022-09-16 11:33:42
อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการศึกษาและประเมินความอ่อนไหวเปราะบางของทรัพยากรทางทะเล ในพื้นที่นำร่องอ่าวพังงา จังหวัดพังงา ภูเก็ต และกระบี่
อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรโครงการศึกษาและประเมินความอ่อนไหวเปราะบางของทรัพยา ...
2022-09-16 11:32:43
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติวันที่ 15 กันยา ...
2022-09-16 11:31:36
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ.2565  & ...
2022-09-16 13:59:54
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมร่วมกิจกรรม KM SHARE&LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมร่วมกิจกรรม KM SHARE&LEARN ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ...
2022-09-15 17:52:39
สาขาวิชาภาษาไทย นิเทศติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทย นิเทศติดตามผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาวันที่ 13 กันยายน 2565 อาจารย์วร ...
2022-09-14 13:04:10
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 13/2565
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 13/2565วันที่ 13 กันยายน 2565 ...
2022-09-14 16:30:14
ข่าวย้อนหลัง