หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมหารือร่วมกับบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประชุมหารือร่วมกับบริษัท เอสอาร์ที แอสเสท จำกัด ด้านการฝึกประสบการ ...
07 ธันวาคม 2566 09:00:49
www.hs.ssru.ac.th www.ssru.ac.th IG : HS.SSRU Twitter : HS SSRU Facebook : www.facebook.com/FHS.SSRU/ สมัครเรียน https://admission.ssru.ac.th/isqy04 #FHSSSRU #SSRU #สวนสุนันทา #SDGs_SSRU
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 7/2566วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ...
07 ธันวาคม 2566 09:01:39
ฝ่ายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมพร้อมการดำเนินงานประจำฝ่าย
ฝ่ายบริการการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดประชุมเตรียมพร้อมการดำเนินงานประจำฝ่ายวันที่ 15 พ ...
07 ธันวาคม 2566 08:56:46
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.อังคณา สุขวิเศษ และ อาจารย์รพีพัฒน์ พัฒนา ในโอกาสได้คะเเนน ติด 10 อันดับ คะเเนนสูงสุด การสอบ SSRU-TEP บุคลากรสายวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.อังคณา สุขวิเศษ และ อาจารย์รพีพัฒน์ พัฒน ...
07 ธันวาคม 2566 08:54:34
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566วันที่ 14 พฤศจิกายน 25 ...
07 ธันวาคม 2566 08:51:48
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการวิชาการประจำคณะ ครั้งที่ 3/2566วันที่ 14 พฤศจิกาย ...
07 ธันวาคม 2566 08:52:52
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2566
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2566วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. ...
30 พฤศจิกายน 2566 11:01:10
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนางานวิจัยทางภูมิศาสตร์ประจำปีการศึกษา 1/2565
สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดสัมมนางานวิจัยทางภูมิศาสตร์ประจำปี ...
30 พฤศจิกายน 2566 11:00:05
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 11/2566
ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่  ...
30 พฤศจิกายน 2566 10:59:02
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2567
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักบริการวิชาการ ครั้งที่ 1 ...
30 พฤศจิกายน 2566 10:57:09
ข่าวย้อนหลัง