หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-04-06 09:17:52

ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขอเชิญชวนสมาชิกชมรมร่วมส่งคลิปวิดีโอเข้าแข่งขันประกวด "การอ่านทำนองเสนาะ" ในบทพากย์เอราวัณ จำนวน ๙ บท และกิจกรรมแต่งคำประพันธ์ประเภทกลอนสุภาพ (กลอนแปด) ภายใต้หัวข้อ "ภัยร้ายโควิด พลิกวิกฤตเป็นโอกาส" โดยรายละเอียดจะอยู่ใน classroom ของชมรมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ในระบบ google classroom ของชมรม ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม- ๒ เมษายน ๒๕๖๔

รหัสเข้าชั้นเรียนคือ bzx5vyo

ลิ้งค์ https://classroom.google.com/c/MjkxOTI5NzkxNDA0?cjc=bzx5vyo

สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook ชมรมภาษาและวรรณศิลป์ มรภ.สวนสุนันทา หรือโทร 098-923-0759 (ปาล์ม) 087-715-3726 (เบส)

**หมายเหตุ ต้องใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าชั้นเรียนเท่านั้น