หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > “เรียนเชิญร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพื่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 5”
“เรียนเชิญร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพื่อ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 5”

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-10-12 13:33:32


“เรียนเชิญร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 5”

          สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัด “โครงการการอบรมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รุ่นที่ 5” เพื่อพัฒนาบุคลากรของที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพและมีความรู้ในการดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานของส่วนราชการนิติกร ผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย และผู้ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญเข้ารับการอบรมได้ตามลิงค์ด้านล่าง

Download  :  หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม.docx

Download  :  หนังสือเชิญเข้าร่วมการอบรม.pdf