หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญอ่านผลงานทางวิชาการของอาจารย์สาขาภาษาไทย
ขอเชิญอ่านผลงานทางวิชาการของอาจารย์สาขาภาษาไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-23 17:40:33


ขอเชิญอ่านผลงานทางวิชาการของอาจารย์สาขาภาษาไทย

"มาอ่านกันเถอะ" ผศ.ดร.จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์

บทความเรื่อง "ทุกขณะ กระจ่างชัด สัมผัสใจ: กวีนิพนธ์จาก 'ฉันผู้ไร้ดวงตา'"

ตีพิมพ์ลงในวารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2

 

เป็นบทความวิชาการเชิงปริทัศน์หนังสือ ที่เชิญชวนให้ผู้อ่านได้รู้จักโลกของผู้พิการทางสายตาในแง่มุมที่อาจไม่เคยรู้จักมาก่อน ผ่านงานกวีนิพนธ์ที่เขียนโดยผู้พิการทางสายตาเอง

สาขาวิชาภาษาไทยส่งเสริมและผลักดันให้อาจารย์ประจำสาขาฯ ผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำความรู้ถ่ายทอดให้นักศึกษาและสาธารณะ