หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > แนะนำศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
แนะนำศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-23 17:31:27


แนะนำศิษย์เก่า สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 “สาขาวิชาภาษาไทย สอนให้ใช้ภาษาไทยเป็น สิ่งที่ได้เรียนคือศาสตร์และศิลป์ของการใช้ภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน”

“เพราะก่อนจะเป็นครู พี่เคยมีโอกาสได้ลองทำงานตั้งแต่เรียนอยู่ปี 3 เป็นพิธีกร นักประชาสัมพันธ์ เขียนข่าว/บทความ พิสูจน์อักษร นักจัดรายการวิทยุ จนปัจจุบันนี้รับราชการครู ทั้งหมดที่มีโอกาสได้ทำเพราะสาขานี้สอนให้เราใช้ภาษาเป็น สอนให้นำภาษาไปปรับใช้กับอาชีพ”

พี่ปุ้ย ดุษดียา สมผลภาดี รหัส 48

ปัจจุบัน: 48 ข้าราชการครูชำนาญการ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ จ.กาญจนบุรี ผู้รักในการสอน พี่ปุ้ยนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดสู่ลูกศิษย์ มุ่งมั่นพัฒนาตนเองจนก้าวหน้าในวิชาชีพ และยังคงมาร่วมกิจกรรมกับสาขาวิชา เป็นความผูกพันที่มั่นคงและยืนยาว