หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการงลงทะเบียน รับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) นักศึกษารหัส 62, 63 (รอบเก็บตก)
ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการงลงทะเบียน รับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) นักศึกษารหัส 62, 63 (รอบเก็บตก)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021-02-16 17:45:34

ประชาสัมพันธ์แจ้งนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องการงลงทะเบียน รับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) นักศึกษารหัส 62, 63 (รอบเก็บตก)

สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดลงลงทะเบียนรับเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Tablet) นักศึกษารหัส 62, 63 (รอบเก็บตก)

กำหนดลงทะเบียนวันที่ 25 มกราคม - 10 มีนาคม 2564

กำหนดการรับเครื่อง วันที่ 1 - 12 มีนาคม 2564

สถานที่รับ อาคาร 34 ชั้น 2 ห้อง 3422

***สามารถลงทะเบียนได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น กรุณาศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนโดยระเอียดก่อนลงทะเบียน

ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ ที่เว็บไซต์ http://www.ge-tablet.ssru.ac.th/ 

รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.facebook.com/631150690239437/posts/3786527164701758/