หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการหารือความร่วมมือแผนงานสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน แก้ปัญหาจัดการทรัพยากรท้องถิ่น
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการหารือความร่วมมือแผนงานสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน แก้ปัญหาจัดการทรัพยากรท้องถิ่น

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2020-06-01 16:35:14


อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมการหารือความร่วมมือแผนงานสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน แก้ปัญหาจัดการทรัพยากรท้องถิ่น

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 อาจารย์ ดร.เจตน์สฤษฎิ์ อังศุกาญจนกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ หัวหน้าสาขาวิชาบริหารงานตำรวจ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ธนากร อุยพานิชย์ หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมหารือความร่วมมือแผนงานสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจชุมชน แก้ปัญหาจัดการทรัพยากรท้องถิ่น กับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ แม่ทัพภาคที่ 2 ณ ห้องบัญชาการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน)

อ่านเพิ่มเติม....pdf