หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดี กับนางสาวณิชานันท์ แซ่ฟุ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับทุนเพื่อดำรงชีพ จากสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา
ขอแสดงความยินดี กับนางสาวณิชานันท์ แซ่ฟุ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับทุนเพื่อดำรงชีพ จากสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-09-06 11:12:47

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวณิชานันท์ แซ่ฟุ้ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับทุนเพื่อดำรงชีพ จากสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมชั้น 4 อาคารกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวณิชานันท์ แซ่ฟุ้ง มีผลการเรียนดี มีวินัยและความรับผิดชอบในการเรียนอย่างสม่ำเสมอ มีความประพฤติและมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความกตัญญูต่อบุพการี

โอกาสนี้ สาขาวิชา ฯ ขอขอบคุณสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ได้มอบทุนให้แก่นักศึกษาในครั้งนี้มาฟังความในใจของณิชานันท์หลังจากได้รับทุนฯในครั้งนี้

"ข้าพเจ้า ณิชานันท์ แซ่ฟุ้ง นักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย

ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนสาขาภาษาไทยที่ได้ให้โอกาสในการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุนเพื่อดำรงชีพ ของสมาคมศิษย์เก่าสวนสุนันทา ใน พระบรมราชินูปถัมภ์ ข้าพเจ้ารู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับโอกาสในครั้งนี้และข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณทางสมาคมที่ได้จัดการมอบทุนดี ๆ แบบนี้เอาไว้ ซึ่งสำหรับเด็กที่เรียนดี มีผลงานดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ ย่อมต้องการโอกาสนั้นเสมอซึ่งข้าพเจ้าก็เป็นตัวแทนคนหนึ่งที่ได้รับโอกาส และอยากที่จะให้นักศึกษาหลาย ๆ ท่านได้รับโอกาส ดี ๆ แบบข้าพเจ้าบ้าง

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณตัวเองที่ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว สิ่งใดที่เห็นสมควรว่าจะช่วยลดภาระครอบครัวได้ข้าพเจ้าก็จะทำอย่างสุดกำลัง และ ขอขอบคุณครอบครัวที่คอยซัปพอร์ตและให้กำลังใจเสมอไม่ว่าข้าพเจ้าจะเหนื่อยจากการทำงานจากการเรียนคอยให้กำลังใจผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งทำให้ข้าพเจ้ามีแรงผลักดันที่จะสู้และขยันอดทน เพื่อวันหนึ่งที่ครอบครัวจะได้เห็นความสำเร็จของข้าพเจ้า"