หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-10 14:05:04

สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

รอบรับตรง - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 6 - 22 มิถุนายน 2565

สมัครเรียน : https://forms.gle/ogWXRuwoaVFwvmuXA

Facebook : https://www.facebook.com/GEOGSSRU

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://hs.ssru.ac.th/news/view/news001-06-06-2022