หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-23 16:21:24

สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

รอบที่ 4 Direct Admission

เรียนจบแล้วทำงานได้ทั้งภาครัฐและเอก มีหน่วยงานและตำแหน่งรองรับมากมาย อาทิเช่น

สำนักงานทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กรมพัฒนาที่ดิน

สำนักงานการวางผังและพัฒนาเมือง

กรมประมง

บริษัท ธารา ไลน์ จำกัด

บริษัท เอ็น.พี. เซอร์เวย์ จำกัด

บริษัท Secomed word co.ltd.

และอีกหลายร้อยหน่วยงาน

ตำแหน่งหน้าที่

นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

นักภูมิศาสตร์

นักภูมิสารสนเทศ

ช่างสำรวจ

เจ้าหน้าที่จัดทำแผนที่

ครูภูมิศาสตร์

เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 20 - 31 พฤษภาคม 2565

สมัครผ่านเว็บไซต์ทาง http://admission.ssru.ac.th/

www.hs.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/GEOGSSRU

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://hs.ssru.ac.th/news/view/news004-19-05-2022