หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เรียนทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริงกับเครื่องมือ ทำให้ได้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และยังได้ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงมีประโยชน์แก่การประกอบอาชีพในอนาคต
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เรียนทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริงกับเครื่องมือ ทำให้ได้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และยังได้ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงมีประโยชน์แก่การประกอบอาชีพในอนาคต

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022-06-23 16:25:32

สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ เรียนทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริงกับเครื่องมือ ทำให้ได้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และยังได้ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงมีประโยชน์แก่การประกอบอาชีพในอนาคต

สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

รอบรับตรง - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เริ่มเปิดรับสมัครวันที่ 6 - 22 มิถุนายน 2565

สมัครเรียน : https://forms.gle/ogWXRuwoaVFwvmuXA

Facebook : https://www.facebook.com/GEOGSSRU

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://hs.ssru.ac.th/news/view/news001-06-06-2022

ภูมิศาสตร์สวนนัน เราเรียนทั้งภาคทฤษฎีและลงมือปฏิบัติจริงกับเครื่องมือ ทำให้เราได้ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ และยังได้ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงมีประโยชน์แก่การประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างแน่นอน สมัครกันเข้ามาเยอะๆน้า รอบนี้รอบสุดท้ายแล้วน้า
สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2565
รอบรับตรง สมัครเรียนฟรี!!
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 - 22 มิถุนายน 2565
สมัครได้ที่ https://forms.gle/ogWXRuwoaVFwvmuXA
หรือสแกนคิวอาร์โค้ด