หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (กำหนดการใหม่)
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (กำหนดการใหม่)

ผู้ดูแลเว็บ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2018-09-27 11:49:16


ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ (กำหนดการใหม่)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับเข้า 0 2160 1380

สมัครผ่าน www.reg.ssru.ac.th