หน้าหลัก > กิจกรรม

โครงการเปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ (Open House SSRU 2017)
กำหนดการ เปิดบ้านรับสมาชิกใหม่ (Open House SSRU 2017)วันพุธที่ 7 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 08 ...
1 พ.ย. 60 - 9 พ.ย. 60
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประกาศจากงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษางานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอแจ้งกำหนดวันเซ็นยื ...
15 ธ.ค. 60 - 11 ม.ค. 61
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายการถ่ายทอดองค์ความรู้การสร้างนิตยสารรูปแบบ E-Magazine เพื่อการท่องเที่ยว
ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้          ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายการ ...
14 มี.ค. 61 - 12 เม.ย. 61
T.I.H.M. MINI JOB FAIR 2018 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
T.I.H.M. MINI JOB FAIR 2018 สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ        ...
3 เม.ย. 61 - 24 เม.ย. 61
กิจกรรมปัจจุบัน