หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี      & ...
2018-08-22 10:57:56
คณาจารย์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจ.ระนอง ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี
คณาจารย์ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจ.ระนอง ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี  &nb ...
2018-08-21 10:17:17
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561     ...
2018-08-15 15:26:35
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเสนอผลงานวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับกฎหมาย การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ร่วมเสนอผลงานวิจัยและบทความวิชาการเกี่ยวกับกฎหมาย การประชุมวิชาการ ...
2018-03-26 12:11:34
การนำเสนอและวิพากษ์ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา
การนำเสนอและวิพากษ์ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ศศิธรเสาวภา คณบดีคณะมนุ ...
2018-10-11 11:04:46
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ จัดกิจกรรมวันตำรวจแห่งชาติ
สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ จัดกิจกรรมวันตำรวจแห่งชาติ          17 ตุลาค ...
2017-10-19 09:42:00
ข่าวปัจจุบัน